ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2014 δημιουργήθηκε πτέρυγα ανηλίκων παραβατών στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου στην οποία μεταφέρθηκαν  οι ανήλικοι από τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων της χώρας.

 

?μεσα άρχισε η λειτουργία Δημοτικού Σχολείου σαν παράρτημα του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου καθώς και η λειτουργία Γυμνασίου -Λυκείου σαν παράρτημα του Γυμνασίου Λυκείου Λεχαίου.

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί σαν μονοθέσιο.

Στο Γυμνάσιο, Λύκειο διδάσκουν ?ξι ειδικότητες προς το παρόν.

Κατά το σχολικό έτος 2014-15 οι μαθητές ήσαν αρκετοί  και οι περισσότεροι αλλοδαποί.

Κατά το σχολικό έτος 2015-16 ύστερα από την αλλαγή του νόμου Παρασκευόπουλου οι μαθητές είναι ελάχιστοι και σχεδόν όλοι ημεδαποί.

 

Σκοπός είναι η εκπαίδευση, δικαίωμα και ανάγκη του ανθρώπου.

Η παιδεία στρέφει τον άνθρωπο προς την αρετή και τις αξίες.

Είναι η βάση της προσωπικής ευτυχίας και της κοινωνικής ευημερίας.

 

 

Όπως σε όλα τα σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, υπάρχει έκδηλη αλληλοβοήθεια μεταξύ των μαθητών , σχέση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

Η ιστοσελίδα μας εξυπηρετείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και εμπλουτίζεται από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

 

 

Καλή πλοήγηση.