Δημιουργικός ελεύθερος χρόνος

Μετά τη λήξη του ωρολογίου σχολικού προγράμματος οι μαθητές ασχολούνται με πνευματικά και διασκεδαστικά προγράμματα  που πραγματοποιούν φορείς, επιστήμονες, ο κοινωνικός λειτουργός και ο δάσκαλος του σχολείου.

Γυμναστική

Χειροτεχνία

Μουσική

Λογοτεχνία

Σκάκι

Θέατρο