ΑΡΧΙΚΗ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

 Στις 22 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.Είχε γίνει προετοιμασία στην τάξη, με παρουσίαση από τον δάσκαλο και την καθηγήτρια εικαστικών, ιστορία, βίντεο κλπ.Έγινε ξενάγηση από αρχαιολόγο του μουσείου πού με τέχνη και ικανότητα άγγιξε τις παιδικές ψυχές και τις μετέφερε 2500 χρόνια πίσω στην κοιτίδα του πολιτισμού και της δημοκρατίας.Οι μαθητές έλαβαν σχετικά βιβλία, προσφορά πνευματικών και ευαίσθητων συνοδών , τα οποία θα μελετήσουμε ομαδικά στήν τάξη.