ΑΡΧΙΚΗ

 «Ψυχοεκπαιδευτικό Πρόγραμμα-Ομάδα Συζήτησης Ηθικών Διλημμάτων»

    Στο πλαίσιο του προγράμματος «IRISES» η Μ.Κ.Ο. Πύλη Ελευθερίας υλοποίησε   στο κατάστημα κράτησης ανηλίκων της Κορίνθου ως κύρια παρέμβαση το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ομάδα Συζήτησης Ηθικών Διλημμάτων». Το IRISES είναι ένα διετές πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την οργάνωση  UISP Ciri? Settimo Chivasso (Ιταλία) σε συνεργασία με 7  εταίρους από την Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας τα μέλη μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους με αφορμή μικρές διλημματικές ιστορίες. Στόχοι του προγράμματος είναι  η ανάπτυξη  κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καθώς και οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. 
Το πρόγραμμα, διάρκειας 15 συναντήσεων, συντονίστηκε από δύο ψυχολόγους - συνεργάτιδες της Πύλης Ελευθερίας και υλοποιήθηκε εντός του χώρου κράτησης. Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 05/04/2016 και συμμετείχαν μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.