ΑΡΧΙΚΗ

Εκδήλωση για "Τα Δικαιώματα του Παιδιού"

        Στις 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου δραστηριότητα συμβουλευτικού χαρακτήρα με θέμα "Τα Δικαιώματα του Παιδιού". Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Πύλη Ελευθερίας ? Freedom Gate Greece» σε συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «IRISES» (International Roma Integration through Stakeholders' Exchange of Successful practices). Η συμβουλευτική δράση απευθυνόταν στους ανήλικους κρατούμενους και υλοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της "Πύλης Ελευθερίας". Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του φορέα υλοποίησης (UISP) καθώς και εκπρόσωποι των άλλων ευρωπαϊκών φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.